Governing Board

  1. Savita pandey w/o Shri Santosh Pandey –  President
    Address-5/864, Vikas Nagar, Lucknow
  2. Shailja w/o Shari Govind Tripathi  –  Tresurer
    Address- Village+ Post- Bhouapar
  3. Shri Dharmdeo Shukla s/o Shri Ramakant Shukla – Secretary
    Village- Belakala, Post- Bhitiyakala ,District- Sant Kabir Nagar
  4. Sushama Dwivedi w/o Sushil Dwivedi           –     Member
    LIG-146, Kalindipuram, Rajruppur, Allahabad
  5. Renu Srivastava w/o Anil Kumar Srivastva  –  Member
    Brahmchari, Post- menhdawal, District- Sant Kabir Nagar
  6. Smt. Sadhana w/o Narvedeshwer  – Member
    Belakala, Bhitiyakala, Santkabir Nagar
  7. Shri Prame Singh s/o Ram Chhabila Singh   – Member
    Vill. + Post- Paina, District- Deoria
  8. Shri ramakant s/o Late laxmi Narayan   –  Member
    Belakala, bhitiyakala, District- santkabir nagar

Comments are closed